Süreli İş İlanı

Okuma süresi: 2 dakika

Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği, Dış ve Güvenlik Politikası Proje Koordinatörü pozisyonu için 17.10.2016 – 20.03.2017 tarihleri arasında doğum iznine çıkacak arkadaşımızın yerine vekalet edecek bir çalışma arkadaşı aramaktadır.

Heinrich Böll Stiftung e.V., Alman Birlik 90/ Yeşiller Partisine yakın bir siyasi vakıftır. Yeşil proje ve fikirler üreten, reformist bir siyasi gelecek atölyesi olarak altmış ülkede yüzün üstünde proje ortağı ile uluslararası ağa sahip bir kuruluştur.  Federal Almanya Cumhuriyeti‘nde eğitim programları ve kalkınma politikası işbirliği kapsamında uluslararası projeler gerçekleştirmektedir. Görevi, yurtiçi ve yurtdışında siyasi eğitim ile demokratik katılımı, sosyo-politik angajmanı, uluslararası anlayışı, kalkınma politikası işbirliğini ve toplumsal cinsiyet demokrasisini desteklemektir. Görevleri arasında araştırma ve geliştirme desteği de bulunmaktadır. Vakfın temel değerleri ekoloji, demokrasi, dayanışma ve şiddetsizliktir. Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği, Türkiye’de Vakfı temsil etmekte; Türkiye, Almanya ve  AB arasındaki siyasi diyaloğu teşvik etmek üzere, özellikle demokrasiye katkı, çevre koruması ve dış politika alanlarında, ülkenin Yeşiller‘e yakın aktörleriyle birlikte faaliyet göstermektedir.

İlgili pozisyona başvuru için aşağıdaki nitelikler aranmaktadır:

 • Türk dış politikası, Türk-Alman ilişkileri ve AB-Türkiye ilişkileri  ya da Türkiye ve Orta Doğu ilişkisi konularında uzmanlık  
 • Proje koordinasyonu kapsamında izleme, değerlendirme ve bütçe yönetimi konularında deneyim
 • Yüksek siyasi analitik beceri ve iyi yazılı anlatım
 • Yüksek motivasyon ve insiyatif alma becerisi
 • Ekip çalışması konusunda istek ve deneyim sahibi olma
 • Siyasi ortamda „fark yaratma “ arzusu ile çalışma isteği
 • Siyaset bilimi veya ilgili bir başka alandan lisans veya üstü bir derece ile mezuniyet
 • Türkçe ve İngilizceyi akıcı bir şekilde konuşmak ve yazmak
 • Dernek ilkelerine uygunluk

Eğer;

 • Özellikle dış politika ortamında (STK’lar, düşünce kuruluşları, siyasi partiler, uluslararası kuruluşlar) iş deneyiminiz varsa,
 • Türkiye’de dış politika ile ilgili kişi ve kurumlardan oluşan ağı iyi tanıyorsanız,
 • Temel düzeyde Almanca biliyorsanız,
 • Uluslararası deneyime sahipseniz,

Size iyi maaşlı, dost bir ekiple çalışacağınız ilginç bir iş teklifi sunabiliriz.

Yurtiçi ve yurtdışı seyahatlere hazırlıklı olduğunuzu baştan varsayıyoruz.

İlgilenirseniz başvuru belgelerinizi (İngilizce olarak yazılmış Özgeçmiş ve Motivasyon mektubu) 26.09.2016 Pazartesi günü saat 24.00 e kadar banu.yayla@tr.boell.org e-posta adresine gönderiniz.