5. Yeşil Ekonomi Konferansı – Şeyl(Kaya) Gazı

Elimizdeki tüm fosil yakıt kaynaklarının tükenmesini beklersek küresel iklim değişikliğini durdurmak mümkün olmayacak. Dünyanın ortalama sıcaklığındaki artışı iki derecede sınırlamak istiyorsak, 2050’ye kadar mevcut kömür, petrol ve doğalgaz rezervlerinin dörtte birinden fazlasını tüketmemeliyiz. Buna rağmen enerji sektörü yeni bir fosil yakıtın, şeyl gazının, gelişini kutluyor.

Beşinci Yeşil Ekonomi Konferansı’nda enerji sektöründeki şeyl gazı fenomenini sosyal boyutlarıyla birlikte tartışmaya açıyoruz. Şeyl gazının diğer enerji kaynaklarıyla karşılaştıracak, tarıma, iklime ve doğaya etkisini ele alacağız. Türkiye’de yeterli şeyl gazı var mı, ekonomik mi, çıkarılması halinde çevreye ve özellikle de su kaynaklarına etkisi ne olacak? Tüm bu soruların yanıtlarını uzmanlar eşliğinde tartışacağız.

Şeyl gazı konusunu daha iyi anlamak ve tartışmalara katkıda bulunmak isteyen herkesi Yeşil Düşünce Derneği ile birlikte düzenlediğimiz Yeşil Ekonomi konferansını izlemeye davet ediyoruz.

Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği

------------------------------------------------------------------------------------------

Aşağıdaki linkten Konferansa ilişkin Özgür Gürbüz ile yapılan röportajı dinleyebilirsiniz:

 

Bu harici içerik sizin onayınızı gerektiriyor. Lütfen gizlilik politikamıza dikkat edin.

video-thumbnailOpen external content on original site

---------------------------------------------------------------

Program:

9 Kasım 2014, Intercontinental Hotel

Asker Ocağı Cad. No:1 Taksim-İstanbul

09.30 Kayıt

10.00 Açış konuşmaları

Ulrike Dufner, Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilcisi

Sevgi Mutlu, Yeşil Düşünce Derneği Başkanı

10.20 Ana Konuşmacı:

Dünyada şeyl gazı, mevcut politikalar, ekonomi ve riskler

Rebecca Harms, Avrupa Parlamentosu Yeşiller Grubu Eş Başkanı

10.40 Soru-Cevap

11.00 Avrupa’da Şeyl Gazı (Moderatör: Sevil Turan )

* AB enerji hedefleri ve şeyl gazının rolü

Michael Schuetz, Avrupa Komisyonu Enerji Genel Müdürlüğü, Politika sorumlusu 

* Avrupa’da şeyl gazı tartışması

Geert Decock, Direktör/AB İlişkileri-Food & Water Europe

* Türkiye’de şeyl gazı

Mehmet Kul, TMMOB Petrol Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı

12.00 Soru-Cevap

12.45 Öğle yemeği arası

14.00 Şeyl Gazının Ekonomik Değerlendirmesi (Moderatör: Semra Cerit Mazlum )

* Enerji bağımsızlığı

Roderick Kefferputz, Politika danışmanı, Avrupa Parlamentosu

* Şeyl gazının maliyeti

Antoine Simon, Madencilik Sanayi Kampanyacısı- Friends of the Earth

* İklim değişikliği ve şeyl gazı

Önder Algedik, İklim ve Enerji Danışmanı

15.00 Soru-Cevap

15.45 Ara

16.00 Şeyl Gazının Sosyal ve Çevresel Değerlendirmesi (Moderatör: Ayşe Erdem)

* Deprem riski ve şeyl gazı

 Oğuz Gündoğdu, İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

* İş güvenliği ve işçi sağlığı

 Fatma Evyapan, Pamukkale Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Bölümü Başkanı

* Batman sulama barajı ve Silvan Barajı’nın şeyl gazı ile ilişkisi

Gültekin Aydeniz, Mezopotamya Ekoloji Derneği Su ve Enerji Komisyonu üyesi

17.00 Soru-Cevap

17.45 Kapanış

LCV: 6 Kasım 2014

İletişim: Banu Yayla

info@tr.boell.org

Tel: 0212 249 15 54

Konferans boyunca Türkçe ve İngilizce eş zamanlı çeviri yapılacaktır.