Perspectives #5.13

Perspectives #5.13

01 Nisan 2013
Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği
For free
pdf
Yayın yeri: İstanbul
Yayın tarihi: Nisan 2013
Sayfa sayısı: 64

Türkiye’den siyasi analiz ve yorum

içerik:

3 Editörden

4 Kapak Konusu: Gezi Parkı / YENİ BİR TARİH BAŞLIYOR
4 Gezi ayaklanmasından parklar demokrasisine,
Deniz Özgür
8 Gezi Parkı: Türkiye’nin demokratikleşmesinde tarihî bir kilomet re taşı,
Cengiz Çandar
12 Occupygezi: Avrupalılaşan bir devrim,
Ska Keller

14 Dosya Konusu: Büyüme ve sonuçları
14 Modernleşmenin dayanılmaz cazibesi: Büyüme fetişizmi,
Bengi Akbulut – Fikret Adaman
18 Türkiye kapitalizminin son 10 yılı ve yönelimler,
Mustafa Sönmez
22 Neoliberal istikrar politikaları sonuç vermiyor,
Hayri Kozanoğlu
26 Türkiye’de özel sektör ve siyaset,
Ayşe Buğra – Osman Savaşkan
31 Enerji mi önce tükenecek, Türkiye mi?
Özgür Gürbüz
36 AKP’nin Afrika açılımı: Anti-emperyalizmin emperyalizmi,
Ayşe Çavdar
40 AKP kadınları eve kapatmıyor, aileye zincirliyor,
Hülya Osmanağaoğlu

44 Ekoloji
44 Tabiatı ve biyolojik çeşitliliği koruma kanunu tasarısı,
Engin Yılmaz

46 Demokrasi
46 İfade özgürlüğünde sorun Terörle Mücadele Kanunu’dur,
Fikret İlkiz
50 “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun” da nereden çıktı?
Müjde Tozbey Erden

52 Dış Politika
52 Türkiye-İran: Şii hilale karşı Sünni eksen mi?
Hakan Güneş

56 Kültür
56 Yunus Emre Kültür Merkezleri: AKP’nin Yeni Osmanlıcılık ve İslamcılığı,
Ayhan Kaya

60 Türkiye’den İnsan Manzaraları
60 Kazana atılası cadılar,
Zozan Özgökçe

61 HBSD’den Haberler

0 Yorumlar

Yeni yorum ekle

Yeni yorum ekle