Demokrasi

Atom bombasının feminist eleştirisi

Nükleer silahların ne derece ataerkil araçlar olduğunu ve ayrıcalıklı birkaç hükümetin envanterinde bu silahların tutulmasını savunmanın ataerkilliğe nasıl hizmet ettiğini, feminist bir analizle anlamak mümkün.

Demokrasi alanı içeriği

“Yumruk gibi söz”lerle politika

Esasen, öfke ve husumeti çoğaltarak estetize eden bir dille karşı karşıyayız. Tekrarlarla kendi kendini de coşturan bir ajitasyon dili... Her şeyin açıklamasını bir kalıp söze sığdıran bir fanatizm dili…

By Tanıl Bora

Profesyonel medyanın av mevsimi mi?

Kamboçya’da gazeteciler casuslukla, Myanmar’da drone kullanmakla ya da sözde ‘resmi sırlar yasası’nı ihlal etmekle suçlanıp dava konusu oldular. Haber kanalları, yüklü cezalar karşısında Kamboçya’da da olduğu gibi iflas ettiler. Filipinler’de medya kuruluşları eleştirel haberlerden hoşlanmayan hükümet yetkilileri tarafından sürekli ‘sahte haber’ kanalları olarak yaftalanmakta.

Trans Anma Günü: Sempatiden Dayanışmaya

Bugün, 20 Kasım, Trans Anma Günü. Geniş çaplı sistemik eşitsizlikler hala mevcut- özellikle üç önemli alamda: Toplumsal cinsiyet kimliği/ifadesi, seks işçiliği ve göç.

Kadın Müzesi:

Toplumsal Bellek Merkezi ve Kapsayıcı Mekan Uluslararası Kadın Müzeleri Konferansı Sonuç Raporu

Yurttaşlık Sözleşmesi

Demokratik olarak bilinen ülkeler de dahil olmak üzere sivil toplum üzerindeki baskı tüm dünyada yükselişte. Özellikle demokrasi, insan hakları ve toplumsal ve çevresel adalet savunuculuğu yapan aktivist ve örgütler baskı altında.

Egemenlik kisvesi altında otoriter baskı

Mısır ve Rusya gibi ülkelerde sivil toplum hareketlerinin baskılanmasına, “devlet egemenliğinin korunması” ve “ademi müdahale ilkesi” gerekçe gösteriliyor. Hoşa gitmeyen eleştirinin susturulduğu yerde, aktivistlerin her tür dayanışma ve desteğimize ihtiyacı var

diğer içerikler

Yayınlar

Demokrasi

Türkiye’de demokrasi için çalışıyoruz...

Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye’de insan hakları ve özgürlüklerin korunması, etnik, din ve cinsiyete dayalı ayrımcılığa karşı toplumsal barışı ve eşit hakları savunan bir demokrasinin yerleşmesi çabalarına müdahil olmak istiyor. Özgürlükçü, şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir bir demokrasi anlayışını desteklemek, ileriye taşımak öncelikli hedefimiz.