Anasayfa

Bağımsız Seçim İzleme Platformu, HBSD tarafından desteklenen Yerel Seçim Raporu’nu Yayınlandı...

Demokratikleşme

07-08 Haziran 2014 tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesi İbrahim Bodur Auditorium’da gerçekleştirilecek olan Kürt Çalışmaları Konferansı, Cumhuriyetin kuruluşundan beri üniversitenin ve sosyal bilimlerin ilgi alanının dışında bırakılan Kürtleri ve Kürt meselesini üniversitenin ve sosyal bilimlerin ilgi alanına dahil etmek amacıyla gerçekleştirilecektir.

Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği 24-25 Mayıs 2014 tarihlerinde İstanbul’da Cezayir Toplantı Salonunda "Gezi ve Türkiye Protestolarının Yıldönümünde Yerel ve Uluslararası Hareketler" konulu uluslararası bir konferans gerçekleştirecektir.

Demokratikleşme »

Ekoloji

Kırsal Kalkınma Girişimi 11. Toplantısını 20, 21, 22 Haziran 2014 tarihlerinde Tatvan'da Tatvan Sanayi ve Ticaret Odası konferans Salonunda gerçekleştirecektir. "Kırsal Kalkınma ve Tarımda Küçük Aile Çiftçiliği-Köylü Tarımı" ele alınacağı toplantıda saha ziyareti olarak Özyeğin Vakfının Kavar Havzasında gerçekleştirdiği kırsal kalkınma projesi ziyaret edilecektir.

İlk uluslararası Et Atlası, Friends of the Earth Europe ve Heinrich Böll Foundation tarafından bugün yayımlanıyor. İngilizce ve Almanca hazırlanan atlas, küresel et ticareti gibi dev bir sektöre dair yeni bir perspektif sunarak, çevre ve toplum üzerindeki etkisini ortaya koyuyor. Et ve süt ürünlerini üretim biçimimizi köklü biçimde değiştirmemiz gerektiğini belirten rapor, kısıtlı toprak ve su kaynaklarına bağımlı olan günümüzün endüstriyel çiftçilik yöntemlerine alternatifler öneriyor. 

Ekoloji »

Dış ve Güvenlik Politikası

yazan

Bugün yarattığı sonuçlar üzerinden Türkiye’nin sığınmacılara ilişkin politikasını değerlendirmek gerekliliği açıkça ortaya çıkmaktadır. Türkiye’nin Suriye’de çatışmaların başlamasından itibaren çatışmalardan kaçan insanlara kapıları açmış olması gerekli ve yerinde bir karardır. Ancak sığınmacıların Türkiye’ye giriş anından itibaren bir dizi yanlış peş peşe yapılmıştır;...

Dünya İklim Konseyi ve IMF birbirlerinden bağımsız olarak benzer şeyler söylüyor: En yoksul devletler ve toplumların en yoksul kesimleri hem iklim krizinden, hem de küresel ekonomik kriz ve finans krizinden en mağdur olan gruplar. Dünya Bankası da bu çaresiz durumda, can simidi olarak görevlendirilmek isteniyor. Bu nedenle önümüzdeki üç yıl vereceği borçların miktarını (yaklaşık 100 milyar dolar) arttırdı ve banka ve ticaret finansmanı için yeni kredi programları oluşturdu. Barbara Unmüßig, Heinrich Böll Stiftung Derneği Eş Başkanı

Dış Politika ve Güvenlik »

Yayınlar

Perspectives - "Türkiye'den siyasi analiz ve yorum" dergimizin 9. sayısı çıktı. Bu sayıda iki adet dosya bulunuyor: Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi önemli siyasi aktörlerin durum ve stratejilerini inceleyen demokrasi dosyamız ve toplumsal cinsiyet ve makroekonomi dosyamız. Özellikle ikinci dosyamızın 2015'te Türkiye'nin başkanlığında toplanacak olan G20 zirvesine toplumsal cinsiyet lensinden bakmak adına bir ön çalışma işlevi görmesini umuyoruz. Her zamanki gibi ekoloji, dış politika ve kültür başlıkları altında birbirinden ilginç makaleler de ilginize sunulmakta.

Thomas Fatheuer yeni kitabında doğayı ekonomik bir aktör olarak açıklıyor. Bu fikrin -doğanın metalaşması- arkasında olan, hangi avantaj ve dezavantajlarla ilişkili olduğunu yayının Ingilizce hali ve bir video röportajla bilginize sunuyoruz

Yayınlar »