Güney Kafkasya'da Doğu Ortaklığı

Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan

Güney Kafkasya'da Doğu Ortaklığı

Yeni sürüm Ermenistan: Doğu Ortaklığı Kadife Devrim’den sonra ne önerebilir

Geçen yıl Ermenistan, halkın iktidarın gasp edilmesine karşı sokaklara dökülmesiyle gerçekleşen ve “Kadife Devrim” adı verilen barışçıl politik dönüşüme sahne oldu. Bu demokratik açılım Ermenistan’a duran dönüşüm sürecini yeni başlatmanın yanı sıra AB ile ilişkilerini de yeniden inşa etme fırsatı veriyor. Kuşkusuz her iki tarafın da adım atmadan önce yeniden kendine dönüp bakması gerekiyor.

By Anahit Shirinyan

Azerbaycan’da 10 yıllık Doğu Ortaklığı: Hâlâ çok yolumuz var

2019 yılı, altı eski Sovyet cumhuriyetinin, Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, Gürcistan, Moldovya ve Ukrayna’nın girişimiyle imzalanan Doğu Ortaklığı’nın onuncu yılına tekabül ediyor. Ermenistan ve Belarus açısından gelişimin yönü çok açık: bu ülkelerde, siyasi kurumlar, Avrupa Birliği ile kurdukları yakın işbirliğine rağmen, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nün yanısıra Avrasya Ekonomik Birliği ile uyumlanmayı tercih etti. 

By Anar Valiyev

Doğu Ortaklığı: Gürcistan için sırada ne var

AB ve NATO üyeliği Gürcistan için kilit önemdeki dış politika öncelikleri. Bu öncelikler genel kamuoyundan yaygın destek görüyor. Ülke nüfusunun yüzde 77’si hükümetin Avrupa Birliği’ne üyelik konusundaki irade beyanını onaylarken yüzde 74’ü de NATO (Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü) üyeliğini destekliyor.

By Vano CHKHİKVADZE