G20

Turkish

G20 ve TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ

pdf

Heinrich Böll Vakfı, çalışma ekonomisi uzmanı James Heintz'in G20'nin toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki yaklaşımını değerlendirirken, birliğin toplumsal cinsiyet meselesine yaklaşımının son derece sınırlı olduğunu ortaya koyan raporunu 2013 yılında yayınlamıştı. Oxfam'ın hazırladığı bu çalışmada ise, Heintz'in tespitlerinden hareket edilerek, ekonomik eşitzilik ile toplumsal cinsiyet eşitsizliği, kadın hakları ve kapsayıcı büyüme arasındaki ilişki daha yakından inceleniyor. Seçilmiş bir dizi G20 ülkesinin vaka olarak ele alındığı çalışmada, G20’nin ana çerçeve metinlerinin yukarıda anılan vaatlerle uyumlu olup olmadığı tartışılıyor. 

Küresel yönetişimden iç siyasete “kayıp kadınlar”

G20 toplumsal cinsiyetin de göz önünde bulundurulması gereken temel boyutlardan biri olduğunu kabul etmekte geride kalmış görünüyor. G20’nin politik tutumunun toplumsal cinsiyet adaleti açısından kritik sonuçları olduğu ve özellikle dünya ekonomilerinin geleceğini şekillendirmede daha da fazla rol üstlendiği ve önem kazandığı düşünüldüğünde, G20’nin toplumsal cinsiyet açısından değerlendirilmesi elzemdir.

By Bengi Akbulut

Pekin +20’de küresel düzeyde kadın hakları

59. oturumda benimsenen Siyasî Deklarasyon’da, bazı köktendinci Müslüman ve Hıristiyan hükümetler ve Vatikan’ın yarattığı baskı grubunun, kadının annelik yönünü öne çıkarma, heteroseksüel aileyi güçlendirme, kadınların cinsel ve bedensel haklarını kontrol etme gibi muhafazakâr değerleri deklarasyona sokma gayretinin etkisi görülmektedir.

By Yasemin Öz

Küresel krizin 2015 manzarası ve Türkiye ekonomisi

15 Eylül 2008’de, ABD’de Lehman Brothers’ın iflasıyla birlikte, kapitalizmin tarihinin dördüncü büyük krizinin başladığı da ilan edilmiş oldu. Kriz patlak verdiğinde, nedenlerine dair üç farklı düzeyde açıklama getirildi: Yapısal dinamikler, kurumsal düzenlemeler ve ekonomi politikası tercihleri.1  Küresel krizin hem kökenlerini hem de güncel gelişimini anlamak için bu üç düzeyi beraber ele almamız gerekiyor.

By Ümit Akçay

G20 ve rahatsız edici gerçek: Yolsuzluk

“Group of 20” yani “20’ler Grubu” ifadesinin kısaltması olan G20, dünya liderlerinin en önemli tartışma zeminlerinden biri kabul ediliyor. Dünyanın en büyük ekonomilerinin liderleri her yıl bir araya gelip küresel ekonomiyi nasıl canlandıracaklarını ve uluslararası ticaretle ekonomik gelişmenin önündeki engelleri nasıl kaldırabileceklerini konuşuyorlar. 

By Oya Özarslan