enerji

Turkish

Türkiye’de kaya gazı: Çokbilinmeyenli denklem

Dünyadaki fosil yakıt kaynakları (petrol, kömür ve gaz) sınırlı ve belli coğrafyalarda toplandığı için enerji politikalarını bu kaynaklara bağlayan ülkeler sıkça dışa bağımlılıktan yakınır. Türkiye de enerjide yüzde 731 oranında dışa bağımlı ve 2014 sonunda enerji ithalatının 56 milyar doları bulacağı tahmin ediliyor.2  

By Özgür Gürbüz

5. Yeşil Ekonomi Konferansı – Şeyl(Kaya) Gazı

Bu yıl beşincisi düzenlenecek Yeşil Ekonomi konferansının konusu, tüm dünyada büyük tartışmalara neden olan şeyl gazı (kaya gazı). 9 Kasım’da İstanbul’da düzenlenecek konferansta enerji sektöründeki şeyl gazı fenomenini sosyal boyutlarıyla birlikte tartışmaya açıyoruz.

Enerji sektöründeki özelleştirmelerin yakıcı sonuçları

Enerji üretim, iletim ve dağıtımında  kamu kuruluşlarının da, çalışanların yönetim ve denetimde söz ve karar sahibi olacağı, özerk bir statüde,  etkin ve verimli  çalışmalar yapması sağlanmalıdır. Plansız, çevre ve toplumla uyumsuz, yatırım yerinde yaşayan halkın istemediği projelerden vazgeçilmelidir. 

By Oğuz Türkyılmaz

Sivil Toplum Kuruluşları ve Yerel Yönetimler: Başarı Hikayeleri

pdf

Enerji verimliliği alanında çalışan uluslararası örgütler, belediyeler ve finans kuruluşlarını Türkiye’de özellikle yereldefaaliyet gösteren ve politika üretenleri aynı platformda buluşturan bu konferansta yapılan sunumları ve gerçekleşen tartışmaların özetini üç ayrı broşür halinde ilginize sunuyoruz: Finans ve Enerji Verimliliği; Belediyeler, Örnek Uygulamalar ve Belediyeler Arası İşbirliği ve Sivil Toplum Kuruluşları ve Yerel Yönetimler: Başarı Hikayeleri.