Demokratikleşme

“Yumruk gibi söz”lerle politika

Esasen, öfke ve husumeti çoğaltarak estetize eden bir dille karşı karşıyayız. Tekrarlarla kendi kendini de coşturan bir ajitasyon dili... Her şeyin açıklamasını bir kalıp söze sığdıran bir fanatizm dili…

By Tanıl Bora

Demokrasi alanı içeriği

Profesyonel medyanın av mevsimi mi?

Kamboçya’da gazeteciler casuslukla, Myanmar’da drone kullanmakla ya da sözde ‘resmi sırlar yasası’nı ihlal etmekle suçlanıp dava konusu oldular. Haber kanalları, yüklü cezalar karşısında Kamboçya’da da olduğu gibi iflas ettiler. Filipinler’de medya kuruluşları eleştirel haberlerden hoşlanmayan hükümet yetkilileri tarafından sürekli ‘sahte haber’ kanalları olarak yaftalanmakta.

Trans Anma Günü: Sempatiden Dayanışmaya

Bugün, 20 Kasım, Trans Anma Günü. Geniş çaplı sistemik eşitsizlikler hala mevcut- özellikle üç önemli alamda: Toplumsal cinsiyet kimliği/ifadesi, seks işçiliği ve göç.

Kadın Müzesi:

Toplumsal Bellek Merkezi ve Kapsayıcı Mekan Uluslararası Kadın Müzeleri Konferansı Sonuç Raporu

Yurttaşlık Sözleşmesi

Demokratik olarak bilinen ülkeler de dahil olmak üzere sivil toplum üzerindeki baskı tüm dünyada yükselişte. Özellikle demokrasi, insan hakları ve toplumsal ve çevresel adalet savunuculuğu yapan aktivist ve örgütler baskı altında.

Egemenlik kisvesi altında otoriter baskı

Mısır ve Rusya gibi ülkelerde sivil toplum hareketlerinin baskılanmasına, “devlet egemenliğinin korunması” ve “ademi müdahale ilkesi” gerekçe gösteriliyor. Hoşa gitmeyen eleştirinin susturulduğu yerde, aktivistlerin her tür dayanışma ve desteğimize ihtiyacı var

Dijital katılım dünyanın pek çok bölgesinde hak değil!

Dünyanın pek çok bölgesinde internet özgürlüğü sadece bir illüzyondan ibaret. Özellikle Arap ülkelerinde, Sahraaltı Afrikası'nda ve Rusya'nın komşu devletlerinde 2015 yılı demokratik katılım ve sivil haklar bakımından yeni bir dip seviyenin görüldüğü yıl oldu. Ute Schaeffer

diğer içerikler

Yayınlar

Olağanlaşan OHAL / KHK'ların yasal mevzuat üzerindeki etkileri

pdf

OHAL KHK’ları eliyle Türkiye’nin yönetsel yapısında ve yasal rejimde gerçekleştirilmek istenen yapısal dönüşümün bir tahlilini yapmayı; böylece siyasi iktidarın, olağanüstü rejim usullerini kullanarak siyasi/hukuki/ toplumsal kurumları nasıl yeniden yapılandırdığını anlamaya katkı sunmayı amaçlayan raporu ilginize sunuyoruz. 

Demokratik Kazanımlar Nasıl Kurumsallaşır?

Küyerel Düşünce Enstitüsü Heinrich Böll Stiftung Derneği’nin katkılarıyla Küyerel Düşün Ortak Kitap’lardan ikincisini “Demokratik Kazanımlar Nasıl Kurumsallaşır?” konusunda yayınladı.

Demokrasi

Türkiye’de demokrasi için çalışıyoruz...

Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye’de insan hakları ve özgürlüklerin korunması, etnik, din ve cinsiyete dayalı ayrımcılığa karşı toplumsal barışı ve eşit hakları savunan bir demokrasinin yerleşmesi çabalarına müdahil olmak istiyor. Özgürlükçü, şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir bir demokrasi anlayışını desteklemek, ileriye taşımak öncelikli hedefimiz.

15. filmmor kadın filmleri festivali

Alternatif —

Etkinlikler

Avrupa'da radikal sağın yükselişinin dış politikaya etkileri - Edit Zgut
-
Her koşulda umut, herkes birer kahraman ve çözümler her yerde! #festivalgeliyor
Istanbul