Belediyeler, Örnek Uygulamalar ve Belediyeler Arası İşbirliği

For free
Product details
Date of Publication
Ocak, 2012
Publisher
Heinrich Böll Stiftung Derneği türkiye Temsilciliği
Number of Pages
83
Licence
All rights reserved
Language of publication
Türkçe
ISBN / DOI
978-605-87169-0-2
Table of contents

4......Önsöz
7......Türkiye’de Yerel Yönetimler ve Enerji Verimliliği
Fikret Toksöz (TESEV)
15.....Novy Liskovec Belediyesi, Çek Cumhuriyeti
Jana Drapalova
25.....Binalarda Termo-Rehabilitasyon için Gaz Tüketiminin İncelenmesi
Bilal Duman (Sivas Belediyesi)
33.....Yerel Eylem Planları, Strateji ve Yöntemler
Haluk Sevinçli (Eskişehir Tepebaşı Belediyesi)
43 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Enerji Politikaları ve Projeleri
Muhammet Garip (İstanbul Büyükşehir Belediyesi-İBB)
51.....Avrupa’nın Enerji ve İklim Hedefleri için Yerel Sorumluluk
Kristina Dely (Covenant of Mayors-COMO)
57.....Belediye Başkanları Sözleşmesi: Bir Başarı Öyküsü
Kristina Dely (Covenant of Mayors-COMO)
61.....Enerji Verimliliğinde Belediyelerin ve Sivil Toplumun Rolü Nedir?
Ian Shearer (ICLEI)
69.....Yuvarlak Masa Toplantıları Özeti
79.....Konuşmacılar