All Content

Toplumlararası Diyalog – Tüm yazılar

1 - 13 dan 13

Türkiye’nin Dış Siyasetini Çözmek

Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği, çok kutuplu dünya düzeninde Türkiye’nin yeni, etkin dış politikasını ve onun üstlendiği rolü ele almak üzere “Türkiye’nin Dış Politikasını Çözmek” adlı bir dizi toplantı düzenlemiştir. Bu bağlamda Beyrut, Belgrat, Moskova, Prag ve Tel Aviv’de gerçekleştirdiğimiz toplantıları 3-4 Aralık tarihlerinde İstanbul’da düzenleyeceğimiz uluslararası bir konferans ile noktalamak istiyoruz.

Ermeni Soykırımı ve Alman Kamuoyu

Soykırım konusu Türkiye’deki sivil toplum çevrelerinde giderek artan oranda tartışılıyor olsa da, bu durum resmi politika için geçerli değil. Türkiye tarihinin bu kısmıyla ilgilenmek isteyen bilimadamları ve yazarlar, cezai takibatı ve itibarlarının kamusal alanda yerle bir edilmesini göze almak zorunda. Heinrich Böll Stiftung Derneği 22 Eylül 2011 Türkiye saati 21:00'de Berlin'de Almanya, Ermenistan ve Türkiye’den konuklarla Almanya’nın Ermeni Soykırımı konusunda gösterdiği tavrı tartışacak. Tartışma paneli sitemizden canlı yayınlanmıştır.

Mağrip ve Maşrık ülkelerindeki ayaklanmalar ve Türkiye’ye etkileri

Mağrip ve Maşrık ülkelerindeki köklü değişimler Türkiye açısından ne anlama geliyor? Türkiye’yi bu ülkeler için bir model olarak görmek mümkün mü? Bölgedeki köklü değişimler, Türk dış politikası açısından hangi sorunları beraberinde getiriyor? Heinrich Böll Stiftung Derneği’nin konunun uzmanlarını davet ettiği 19 Mart’taki yuvarlak masa toplantısında üzerinde tartışılan en önemli sorular bunlardı.

Ani Dialog

Türkiye ve Ermenistan’daki sivil toplum kuruluşları arasındaki ANİ DİYALOĞU Toplantısının 2. 7-10 Tammuz 2011 tarihlerinde Türkiye'de düzenlenecektir. Heinrich Böll Stiftung Derneği Güney Kafkasya Bölge Ofisi ve Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği arasında ortak bir girişim olup, Ermenistan Kafkasya Enstitüsü ile işbirliği içinde gerçekleştirilmektedir. Toplantıya katılım ile ilgili ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz.

Ani Diyalog

Kafkas Enstitüsü ile Heinrich Böll Stiftung Derneği Güney Kafkas ve Türkiye ofisleri ile ortaklaşa, Ermenistan ve Türkiye’den gelen sivil toplum örgütleri arasında ANİ DİYALOG süreci girişiminde bulunmaktadır.

Türkiye ve Ermenistan’lı STK temsilcilerinden oluşan çekirdek grup ile ANİ DİYALOG sürecini organize edenler, ortaklaşa iki ülkeden yirmişer STK temsilcisinin katılımı ile bu süreci başlatmaya karar verdi. Ani Diyalog programiyla ilgili ayrintili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

‘MAVİ MARMARA’NIN ARDINDAN

31 Mayıs 2010 tarihinde Mavi Marmara saldırısı ile Orta Doğu ve Dünya dengelerinin derinden etkilenmesi, bugüne kadarki süreçte ülkelerin, siyasetçilerinin bu durumu yönetme biçimleri ve olası seçeneklerin neler olabileceğine dair em. Diplomat Temel İskit'in değerlendirme makalesine buradan ulaşabilirsiniz.

Türkiye – Ermenistan ilişkilerine yönelik yeni ipuçları

Heinrich Böll Stiftung Berlin merkez ofisi Ermenistan ve Türkiye'den gelen konuklarla bu iki ülkenin ikili ilişkilerinin şu anki durgunluğunun sebeplerini ve müzakerelerin perspektiflerini irdelemek üzere 15 Haziran 2010'da bir panel ve akabinde bir fotoğraf sergisi düzenlemektedir.

Dr. Brom: İsrail Kürtlere karşı nötr

Heinrich Böll Stiftung Derneği tarafından 23 Şubat 2010’da, Beliçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen bir toplantıda giderek “olumsuz” bir havaya girdiği söylenen Türkiye - İsrail ilişkileri masaya yatırıldı.

By Roni Alasor – Aknews - Brussels

Alman medyası 'dağdan inişe' ilgisiz

BERLİN - Alman Yeşiller Partisi eşbaşkanı Claudia Roth’la Almanya Türkiye ilişiklerini konuşuyoruz. Ulrike Dufner, Heinrich Böll Vakfı’nın Türkiye temsilcisi. Sabahleyin otelde birlikte Alman gazetelerini karıştırıyoruz. Ulrike, şaşkınlık içinde “Birinci sayfada PKK’lıların dağdan inişiyle ilgili haber yok” diyor. Sonra gazetelerin iç sayfalarına yöneliyor, orada da bu haber birçok gazetede yok.İlginç değil mi? Almanya, Kürt sorunuyla en çok ilgilenen ülkelerden birisi değil miydi?

Avrupalılaşma ve Avroasya arasında

İlgili dökümanda İngilizce olarak bulacağınız bu makalede Prof. Ziya Öniş ve Doçent Dr. Şuhnaz Yılmaz’ın AKP Hükümetinin Dış Politikasını analiz etmektedir. İki araştırmacıya göre Türkiye hükümetinin Dış politikası daha önce tamamen Avrupalılaşma eksenindeyken 2005’den bu yana “soft Euroasianism” stratejisine döndü. Bu strateji değişimi dış politika yönelimi konusunda sadece eski Sovyetler bölgesine ve Ortadoğu’ya odaklanma değişikliği anlamına gelmez. Soft Euroasianism aynı zamanda gecmiste söz konusu olan katı AB ekseni değil, tüm komşu bölegelere saygılı bir dış politika izlemeyi ifade eder 

Türkiye Dış Politikası Tartışması

Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği olarak Türkiye'nin dış politikasının çeşitli yönleriyle ele alındığı yeni bir program başlatıyoruz. Programın amacı dış politikada değer ve etik tartışmasını başlatmanın yanı sıra; Türkiye’nin Avrupa ve Transatlantik yaklaşımları doğrultusunda olası rolünün ne olabileceği sorusunu sormak ve aynı zamanda Türkiye Hükümetinin bu alandaki rolü konusunda kendi perspektifini sorgulamaktır. Programın ilk aşaması İstanbul, Brüksel ve Berlin’de olmak üzere 3 yuvarlak masa toplantısından oluşmaktadır. Toplantılar kapalı olarak ve ingilizce dilinde gerçekleştirilecektir

Türkiye - Ermenistan Gazeteci Değişim Programı

Uluslararası Hrant Dink Vakfı, Heinrich Böll Stiftung Derneği’nin desteğiyle Mayıs 2009’da ilkini gerçekleştirdiği diyalog projesiyle Türkiye ve Ermenistan’daki gazeteciler arasında bağları kuvvetlendirmek, gelecekte yeni işbirlikleri yaratmak ve iki ülke arasındaki haber alma ağlarının doğru yollardan kurulmasına katkıda bulunmak için yola çıktı