All Content

Sosyal ve Ekoloji Dönüşüm – Tüm yazılar

1 - 20 dan 21

Habitat III: Yeni Kentsel Gündem ve Sivil Toplumun Önemi

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin (SKH) BM tarafından Eylül 2015’de kabul edilmesinin ardından düzenlenen HABITAT III Konferansı, uluslararası toplumun insan haklarını sürdürülebilir kentsel kalkınmanın merkezine yerleştirme yükümlülüğünü yeniden gözden geçirme ve düzenlemesi için güncel bir fırsat sunuyor. Büyüyen eşitsizlik, artan evsizleşme ve topraksızlaşma düzeyleri, zorunlu göç, çevresel bozulma ve iklim değişikliği ile belirlenen küresel bağlam, bir olumsuzluk arz ediyor. 

By Poonam Joshi

Yeşil Ekonomi Eleştirisi ve 9 Savı

Heinrich-Böll Stiftung Derneğinden Thomas Fatheuer, Lili Fuhr ve Barbara Unmüßig, yeşil ekonominin temel varsayımlarını, savlarını ve çözüm önerilerini sorgulamanın yanı sıra pratikteki etkilerini somut örnekler ile göstermek ve eleştirmek üzere yola koyuldu ve "Yeşil Ekonominin Eleşritisi" adında bir kitap yazdılar. Almanca yayınlanan kitabın temel mesajlarına Türkçe olarak buradan ulaşabilirsiniz

ET ATLASININ TÜRKÇESİ ÇIKTI!

Dünyadaki endüstriyel et tüketiminin çevre ve topluma etkilerini çarpıcı veriler ve grafiklerle anlatan Et Atlasının Türkçe haline buradan ulaşabilirsiniz.

KENT-KIR İLİŞKİSİNDE EKOLOJİK DÖNÜŞÜMÜ YAKALAMAK: SİVİL FORUM

Üç yılda bir dünyanın farklı ülkelerinde, IFOAM (Uluslararası Organik Tarım Hareketleri

Federasyonu) tarafından Dünya Organik Kongresi, bu yıl İstanbul'da gerçekleşecek. Buğday Derneği ev sahipliğinde 13-15 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek Kongre kapsamında 10, 11, 12 Ekim tarihlerinde Sivil Forum ve hazırlık konferansları düzenleniyor.

Kırsal kalkınma ve tarımda küçük aile çiftçiliği-köylü tarımı

Kırsal Kalkınma Girişimi 11. Toplantısını 20, 21, 22 Haziran 2014 tarihlerinde Tatvan'da Tatvan Sanayi ve Ticaret Odası konferans Salonunda gerçekleştirecektir. "Kırsal Kalkınma ve Tarımda Küçük Aile Çiftçiliği-Köylü Tarımı" ele alınacağı toplantıda saha ziyareti olarak Özyeğin Vakfının Kavar Havzasında gerçekleştirdiği kırsal kalkınma projesi ziyaret edilecektir.

“Kırsal Kalkınma Politikaları ve Hayvancılığın Dönüşümü”

Kırsal Kalkınmacılar Girişimi 6, 7, 8 Aralık 2013 tarihleri arasında Batman’da “Kırsal Kalkınma ve Hayvancılığın Dönüşümü” başlığı altında onuncu toplantısını gerçekleştirecektir. Batman'da ev sahipliğini Eğitimde Ortak Çözüm Derneğinin yapacğı toplantıda hayvancılık özelinde yaşanan sorunların yanı sıra bir gelecek projeksiyonu da yapılmaya çalışılacak. Konuyla ilgili tüm aktörler toplantıya davetlidir.

BAŞKA BİR KÖYLÜLÜK MÜMKÜN MÜ?

Köylülüğün tasfiyesi eğilimine karşı hem ülkemizde hem de dünyada yeni bir uyanış belirdi. Dünyanın birçok köşelerinde agro-ekolojik ilkeleri destekleyen köylüler ve tüketiciler alternatif bir ekonomi oluşturabilmek için birlikte çalışabilecekleri yeni yollar arıyorlar. Bu çalıştayda köylülüğün kırsal kalkınma ve gıda güvenliğinde rolü konusundaki eski soruları yeniden inceleyeceğiz. 

“Göçerlik ve Geleneksel Gıda Yöntemleri”

Kırsal Kalkınmacılar Girişimi 12,13,14 Nisan 2013 tarihleri arasında Mersin / Gülnar İlçesi/ Büyükeceli Beldesi / Koçaşlı Mevkiinde, 8. Sarıkeçililer Geleneksel Göç Etkinliği ile eş zamanlı olarak “Göçerlik ve Geleneksel Gıda Yöntemleri” başlığı altında dokuzuncu toplantısını gerçekleştirecektir. 

Et Atlası: besin maddesi olarak hayvanlar hakkında rakamlar ve gerçekler

Heinrich Böll Stiftung Berlin ofisi Almanya Çevre ve Doğayı Koruma Birliği ile "Tabağımızdaki şnitzelin yoksullukla ve Kamerun'la ilgisi nedir? Bir Alman hayatı boyunca kaç domuz yer? " gibi sorulardan yola çıkarak günlük et tüketiminin küresel ilişki biçimine dair bilgiler içeren bir „Et Atlası“ yayımladı. Almanca olarak yayımlanan Et Atlasında, bir sosis paketine bakarak cevaplaması mümkün olmayan sorular çeşitli makaleler, istatistikler ve grafiklerle anlatılmaya çalışılmış.

Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali başlıyor

İlki 2008 yılında yapılan Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali, bu yıl 29 Kasım – 2 Aralık tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşiyor. Festival, bu yıl da neyin sürdürülebilir olduğu veya olmadığına dair dünyanın dört bir yanından örnekler sunarak, gerçek hikâyelerle ilham vermeye çalışacak. 

Kırsal Kalkınmada Alternatif ve Yeni Yaklaşımlar

Heinrich Böll Stiftung Derneği ve Tohum İzi Derneği, Kalkınma Merkezi Derneği’nin 2011 yılında Türkçe / Kürtçe olarak yayıma hazırladığı “Kırsal Kalkınmada Alternatif ve Yeni Yaklaşımlar” kitabından yola çıkarak 16,17 Kasım 2012 tarihlerinde Kadir Has Üniversitesinde Uluslararası bir konferans düzenleyecektir. Gıda, kırsal yaşam biçimleri, nüfusun evrimi, kırsal kalkınma ve politikaları alanında çalışma ve görüşleri toplumsal cinsiyet bakış açısını göz ardı etmeden dile getirerek, ülkemizde bu alanda yapılacak çalışmalara ve üretilecek politikalara katkı sunmayı amaçlıyoruz. İki gün sürecek konferansta “Gıda Egemenliği”, “Köylülük” ve “Kırsal Kalkınma ve Toplumsal Cinsiyet” konularını ele alacağız. Konferans, birinci gün bu başlıklar altında yapılacak paneller ve ikinci gün bu başlıkların atölye çalışmalarından oluşacaktır. Konferansla ilgili ayrıntılı programa ve konuyla ilgili okuma metinlerine buradan ulaşabilirsiniz. 

Organik Buluşma

Heinrich Böll Stiftung Derneği ile Atlas Dergisi’nin birlikte düzenlediği Yeşil Salon toplantılarının ilki 13 Temmuz 2012 tarihinde İstanbul’da yapılıyor. “Organik Buluşma” adını verdiğimiz bu ilk toplantının konuğu, Birleşik Krallık’ta sürdürülebilir tarım ve organik gıda üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Patrick Holden. 

KIRSAL KALKINMA GİRİŞİMİ GRUBU 8. TOPLANTISI

Kırsal Kalkınmacılar Girişimi (KKG); işsizliğin, göçün, yoksulluğun, politikaların belirsizliğinin giderek yoğunlaştığı bir ortamda kırsal kalkınma ve yerel kalkınmaya olan gereksinimin arttığını, bu gereksinimin küreselleşme ve AB süreciyle daha da belirgin hale geldiğini düşünen bir grup, kişi ve kurumun bir araya gelmesiyle oluşmuş bir girişimdir.

Kırsal Kalkınmacılar Girişimi 16,17 Haziran 2012 tarihleri arasında Ankara / Kızılcahamam’da Kırsal Kalkınmaya Alternatif Yaklaşımlar başlığı altında sekizinci toplantısını gerçekleştirecektir. Aynı zamanda Avrupa Kırsalı için Ağ yapılanması olan Prepare ağı ile 15 Haziran 2012 tarihinde bir araya gelecektir.

Finans piyasalarının reformu ve iklim politikası arasında: IMF ve Dünya Bankası can simidi olabilir mi?

Uluslararası zirveler maratonu hızla devam ediyor. Pittsburg ve Kopenhag İklim Zirvesi’nin arasında, Dünya Bankası ve IMF’nin yıllık toplantıları 4-7 Ekim 2009 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşecek. Küresel finans krizi ve iklim krizinin ışığında her iki kuruluş da ciddi bir şekilde sahneye geri dönüyor. Barbara Unmüβig, Heinrich Böll Stiftung Derneği Eş Başkanı, bir ara bilanço çıkarıyor

Dünya Bankası ve İklim Finansmanı: IMF ve Dünya Bankası can simidi olabilir mi? (II)

Dünya İklim Konseyi ve IMF birbirlerinden bağımsız olarak benzer şeyler söylüyor: En yoksul devletler ve toplumların en yoksul kesimleri hem iklim krizinden, hem de küresel ekonomik kriz ve finans krizinden en mağdur olan gruplar. Dünya Bankası da bu çaresiz durumda, can simidi olarak görevlendirilmek isteniyor. Bu nedenle önümüzdeki üç yıl vereceği borçların miktarını (yaklaşık 100 milyar dolar) arttırdı ve banka ve ticaret finansmanı için yeni kredi programları oluşturdu. Barbara Unmüßig, Heinrich Böll Stiftung Derneği Eş Başkanı

Sivil Toplumdan Sesler

Heinrich Böll Stiftung Derneği'nin katkılarıya 2-4 Ekim 2009 tarihinde İstanbul Bilgi Üniversitesin Dolapdere kampüsünde çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da dahil olduğu “IMF-DB ve Krizdeki Dünya: Karşıt Sesler” forumu düzenlenecektir. Forum programında yapılacak çeşitli oturumların yanı sıra film gösterimleri ve konserler de yer alacaktır

Kalkınma Politikaları

Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu 6-7 Ekim 2009 tarihinde İstanbul’da yıllık toplantılarını gerçekleştirecekler. Bu doysa; Heinrich Böll Stiftung Derneğinin konuyla ilgili etkinliklerinin yanı sıra makale, yayın ve sivil toplum kuruluşlarının düzenleyecekleri foruma ilişkin bilgi vermektedir

Pages