Perspective - Sayı 2

Turkish

Yüksek lisans öğrencilerine burs imkânı

Ağırlıklı araştırma alanını kırsal kalkınma veya temiz enerji konularını seçmiş, tezini bu konularda yazmak isteyen yüksek lisans öğrencilerine ikinci veya üçüncü sömestrlerinden itibaren en fazla üç sömestr boyunca burs veriyoruz.

“Arap Baharı” ile Ortadoğu’da değişen dış politika dengeleri

Soğuk Savaş’ın bitmesinden beri üçüncü kez "Türkiye modeli" Batı dünyasının çıkarlarına en uygun çözüm olarak değişimden etkilenecek ülkelerin önüne kondu. Türkiye’nin bu potansiyel rolünün “model” tanımlaması dışında benimsemesi, Başbakan Erdoğan’ın Kuzey Afrika gezisinde inançlı bir lider olmasına karşın laik devlet yönetiminden yana olduğunu söylemesi, Batı dünyasında olumlu yankılar yaptı. Türkiye’deki iktidar partisi, Kuzey Afrika ülkelerindeki iktidar adayı İslamcı partilerle de yakın ilişki kurdu, onlara örgütlenme ve pratik çözüm üretme konularında yardımcı olmaya çalıştı.

By Soli Özel

İktidarın arka bahçesi: Sanat

İlk iki döneminde sanat adına neredeyse söyleyecek sözü olmayan, ona her daim belli bir mesafede yaklaşan AKP’nin üçüncü dönemi, bu bağlamda soğuk duş etkisi yarattı. Kısaca, o güne değin sanata en küçük bir katkıda dahi bulunmayan iktidar, 10 sene sonra bir gün çıkıverip “muhafazakâr sanat” deyiverdi. Peki, sanat ekolleri politikacıların söylemleri üzerinden mi oluşuyor? Birkaç diktatörlükte gerçekleşen kara komik örnekleri saymazsak, dünyanın hangi hukuk devletinde devlet adamları çıkıp sanatın yönünü belirleme gayretine girişiyor? Bir hukuk devleti olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin sorumluluğu, mevcut sanat mirasını desteklemek ve kollamak mıdır, yoksa varolan potansiyelin üzerine bir örtü geçirip, geleceğin sanatını mı tasarlamaktır?

By Tayfun Serttaş

İsyanımız Toroslar’a yazıldı

“Sarıkeçililer kimdir?” diye merak ederseniz: Sarıkeçililer kıl çadırlarda yaşayan, geçim kaynağı keçi olan, düzenli bir yaylası ile kış yurdu olmayan, kış aylarını Mersin bölgesinde, yaz aylarını Orta Toroslar’da geçiren, dağını ormanını akarsuyunu seven, yaşam alanlarına sahip çıkan, vatanını seven, şimdilik bin yıllık kültürü Anadolu’da olan ve o kültürü Orta Asya’dan getiren şanlı bir Oğuz boyudur.

By Pervin Çoban Savran

Ne bileyim ben

TCK’nin 301. maddesinin çok can yaktığı sıralarda hem yurtiçinden hem de yurtdışından gelen en yaygın soru şuydu: “ Bu maddeden kaç dava açılmış, içeride kaç kişi var.” ÇeTeLe’nin bu soruya az hatalı bir şekilde yanıtladığını sanıyorduk ki Adalet Bakanlığı yıllık açıklamasını yaptı. Yanılmıyorsam bir milletvekilinin TBMM’de sorduğu soruyu yanıtlamasından da anladık ki bizim ulaşabildiğimiz dava sayısı, gerçeğin yüzde 15’i bile değil.

By Şanar Yurdatapan

“Bunların derdi money”*

Siyasi Partiler ile Seçim Yasaları’nın sadece cinsiyet açısından değil, siyasal sistemin kenarlarında kalan herkesin katılımını mümkün kılacak bir demokratikleşmenin sağlanması açısından gözden geçirilmesi ve değiştirilmesi talebi, Türkiyeli feminist hareket tarafından yıllardır dile getiriliyor. Dile getirilmekle kalmıyor, benim bildiğim en az dört taslak hazırlandı, her yıl düzenli raporlar oluşturuluyor ve siyasal partilere iletiliyor. Bu konu bütün partilerin gündeminde gibi görünüyor ama herhangi bir gelişme sağlanabilmiş değil.

By Aksu Bora

Yeni Anayasa

İçinde bulunduğumuz yeni anayasa süreci ilk kez bize halktan gelen taleplere dayanan, aşağıdan yukarı demokratik bir anayasa yapma olanağını veriyor. Demokratik bir anayasa için bir yandan uzlaşıcı, öte yandan katılımcı bir süreç gerekli. TBMM bünyesinde kurulan ve Meclis’te grubu bulunan dört siyasal partinin, sandalye sayılarına bakılmaksızın üçer milletvekili ile eşit temsil edildiği ve Meclis Başkanı’nın başkanlığı altında toplandığı Anayasa Uzlaşma Komisyonu, uzlaşıya dayanan bir anayasa yapma amacına uygun bir yapı. Bu Komisyon’un belirlediği usullere göre, komisyon bütün kararlarını görüş birliği ile alır. Komisyon’da kabul edilen tasarının sonradan değiştirilmesi durumunda da dört partinin onayı gereklidir. Bu ilkeler bir uzlaşı sağlanmasına hizmet eder. Yeter ki kurulan bu yapı işlesin ve siyasal partiler taahhütlerine sadık kalsın.

By Rıza Türmen

KCK davaları ve yargı

Bu yazının ana konusu ise KCK davaları hakkında bilgi verilmesi, hukuki durumunun tespiti ve anlaşılabilir olmasına yardımcı olabilmektir.

Bu yazının amacı Kürt sorunu nasıl çözülebilir, sorusunun yanıtını aramak değildir.

Ama açılan, devam eden KCK davalarını ve ceza adalet sistemini bu davaları açan iddianamelerde öne sürülen suçlamalarla birlikte düşünmektir.

By Fikret İlkiz

İklim değişikliği: “U dönüşü” mümkün mü

Tahteravallinin bir ucunda yüksek karbonla devam etmek isteyenler varken diğer ucunda düşük karbon çözümü, ortada ise pat durumunun devamını isteyenler vardı. İçlerinde en kalabalık kısım ise ortada duranlardı. Böylesi bir denklem bizim için 2012 yılında yaşadığımız felaketlerin artmasından da öte, katlanması anlamına gelebilir.

Dengelerin iklim dostu tarafa kayması gereken bir denklemde, Türkiye dengede duran tahtanın ne tarafında?

By Önder Algedik

Nükleer yalanlar mı radyasyon mu daha tehlikeli?

Özgür Gürbüz Nükleer enerjiyle ilgili bir yazıya içinde radyasyon, nükleer atık, Fukuşima, Çernobil veya deprem kelimeleri geçen bir cümleyle başlasaydım, emin olun ki dünyanın...

By Özgür Gürbüz

Pages