Gürcistan

Turkish

Doğu Ortaklığı: Gürcistan için sırada ne var

AB ve NATO üyeliği Gürcistan için kilit önemdeki dış politika öncelikleri. Bu öncelikler genel kamuoyundan yaygın destek görüyor. Ülke nüfusunun yüzde 77’si hükümetin Avrupa Birliği’ne üyelik konusundaki irade beyanını onaylarken yüzde 74’ü de NATO (Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü) üyeliğini destekliyor.

By Vano CHKHİKVADZE