Sosyal ve Ekolojik Dönüşüm Tartışmaları

Sosyal ve Ekolojik Dönüşüm Tartışmaları

Video Mert Kaya 

Türkiye'de kent çalışmalarının bugünü ve yarını

Türkiye’nin son 15 yıl içinde geçirdiği dönüşümün en çarpıcı biçimde gözlenir olduğu alanlardan biri de kentler oldu. Kırsal alanda yaşanan dönüşümden ayrı düşünülmemesi gereken bu süreç, kentlerin fiziki ve sosyal mekânlarını hızlı ve topyekûn bir değişimle karşı karşıya bıraktı. 

By Fırat Genç

Türkiye’de Sosyo-ekolojik Donüşüm: Kır

Bugün kırdaki dönüşümleri anlamak ve çözümlemek açısından görece yeni dinamiklerle de yüzleşmekteyiz. Bunlardan ilki, bir mekansal biçim olarak kent-bölgelerin yükselişi. 

By Bengi Akbulut

Sosyal ve Ekolojik Dönüşüm

Finans krizi, iklim değişikliği, kaynakların kısıtlığı, bioçeşitlilik kaybı, yoksulluk ve sosyal adaletsizlik radikal bir değişiklik gerekliliği konusunda şüphe bırakmıyor. Bu anlamda kendi ekonomik faaliyetlerimizi, doğa ile ilişkimizi, bir arada yaşamayı nasıl şekillendireceğimizi bulmak gerekiyor. Bunu bulmak bir arayış süreci. Biz, Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye ofisi olarak kentlerde ve kırsal alanda sürdürülebilir bir gelecek için çeşitli konsept ve fikirleri desteklemeyi amaçlıyoruz. Örneğin; alternatif yaşam modelleri, tarım ve kırsal alan için alternatifler, kente dair yeni fikirler ve maaliyetini insan ve doğanın ödemek zorunda kalmadığı ekonomilere dair fikirler...