Publications

Türkiye’de Eşcinsel Olmak

pdf

Bu kitap Ankara’da yapılan 14 söyleşi ile Eskişehir, İzmir ve İstanbul’da yapılan birer söyleşinin derlendiği toplam 17 söyleşiden oluşmaktadır.

Yeni Bir Anayasada İnsan Haklarına Yeni Bir Bakış

pdf

Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği, Mart-Eylül 2007 tarihleri arasında Diyarbakır Barosu ile birlikte düzenlediği bir dizi panellerle anayasa alanında çalışan önemli aktörleri bir araya getirerek sorunları birlikte belirlemeyi amaçladı. Konunun uzmanı olan akademisyenlerin panellerde yaptıkları sunumları ve sunumlar ardından gerçekleştirilen tartışmaları bu kitapla sizlere sunuyoruz.

GEÇMİŞİN YÜKÜNDEN TOPLUMSAL BARIŞI VE DEMOKRASİYE / GEÇMİŞLE HESAPLAŞMA: NEDEN? NE ZAMAN? NASIL?

pdf

Heinrich Böll Stiftung Derneği tarafından 5-6 Nisan 2008 tarihinde İstanbul’da düzenlenen “Türkiye’de Geçmişle Hesaplaşma: Dil ve Yöntem” başlıklı toplantının ve 17-18 Kasım 2007 tarihinde Mardin’de düzenlenen “Fotoğrafta Kadın da Var!” başlıklı yuvarlak masa toplantısının sunumları Geçmişle Hesaplaşma Sürecinin Farklı Boyutları başlıklı toplantıdan derlenmiştir 

Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları

pdf

"Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları" adlı kitap Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği tarafından İngilizce ve Türkçe olarak Ağustos 2007 tarihinde yayınlandı. Toplumsal cinsiyet konusunda uluslararası deneyim ve tartışmaların yanı sıra Türkiye'deki durumun farklı çizgilerle tartışıldığı yayına web sayfamızdan ulaşabilirsiniz. 

Ermeni Sorunu Tartışılırken...

pdf

Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği Yayını, İstanbul Mart 2006 “Ermeni sorunu tartışılırken...” başlığı altında Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği tarafından yeni bir kitap çıkarıldı.Yayınımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Türkiye, Avrupa Biriliği ve Tarım Politikaları

pdf

Türkiye bugün tarım ve kırsal kalkınma politikaları konusunda bir dönüm noktasındadır. Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği, Kasım 2005 tarihinde düzenlediği bir konferansla bu alanda çalışan önemli aktörleri biraraya getirerek sorunları birlikte belirlemeyi amaçladı.

Bu konferansla gerek Türkiye’de gerekse AB’de tarım ve kırsal kalkına politikalarına bütüncül bir bakış açısı sağlayabilmeyi ve mevcut durumun analizini yapabilmeyi hedefledik. AB’ye uyum süreci ile birlikte Türkiye’nin tarımsal yapısında meydana gelecek değişiklikler, bu süreçte Türkiye’nin avantaj ve dezavantajları ortaya kondu.

Konferansta hem kamu kuruluşlarından ve sivil toplum örgütlerinden siyaset yapıcılar ve uygulayıcılar hem de bu siyasetten etkilenen üretici kesiminden katılımcılar biraraya gelerek birbirlerinin sorunlarını ilk ağızdan dinleme şansı elde ettiler. AB tarafından gelen temsilciler AB’nin Türkiye’den beklentilerini aktarırken, Türkiye’nin bu beklentiler karşısındaki olası çözüm önerilerini irdeleme olanağı buldular.

Konferansta yapılan sunumları ve sunumlar ardından gerçekleştirilen tartışmaları bu kitapla sizlere sunuyoruz.

Pages