Publications

Perspectives #1.12

pdf

Perspectives - Türkiye'den siyasi analiz ve yorum dergisinin ilk sayısı çıktı. Bu ilk sayıda yer alan "Derin Devlet" dosya konusunun yanı sıra kültür, dış politika, ekoloji ve demokrasi alanlarına dair Türkiye'den makaleler bulacaksınız. Keyfili okumalar dileriz

Sivil Toplum Kuruluşları ve Yerel Yönetimler: Başarı Hikayeleri

pdf

Enerji verimliliği alanında çalışan uluslararası örgütler, belediyeler ve finans kuruluşlarını Türkiye’de özellikle yereldefaaliyet gösteren ve politika üretenleri aynı platformda buluşturan bu konferansta yapılan sunumları ve gerçekleşen tartışmaların özetini üç ayrı broşür halinde ilginize sunuyoruz: Finans ve Enerji Verimliliği; Belediyeler, Örnek Uygulamalar ve Belediyeler Arası İşbirliği ve Sivil Toplum Kuruluşları ve Yerel Yönetimler: Başarı Hikayeleri. 

Finans ve Enerji Verimliliği

pdf

Enerji verimliliği alanında çalışan uluslararası örgütler, belediyeler ve finans kuruluşlarını Türkiye’de özellikle yereldefaaliyet gösteren ve politika üretenleri aynı platformda buluşturan bu konferansta yapılan sunumları ve gerçekleşen tartışmaların özetini üç ayrı broşür halinde ilginize sunuyoruz: Finans ve Enerji Verimliliği; Belediyeler, Örnek Uygulamalar ve Belediyeler Arası İşbirliği ve Sivil Toplum
Kuruluşları ve Yerel Yönetimler: Başarı Hikayeleri. 

Belediyeler, Örnek Uygulamalar ve Belediyeler Arası İşbirliği

pdf

Enerji verimliliği alanında çalışan uluslararası örgütler, belediyeler ve finans kuruluşlarını Türkiye’de özellikle yerelde faaliyet gösteren ve politika üretenleri aynı platformda buluşturan bu konferansta yapılan sunumları ve gerçekleşen tartışmaların özetini üç ayrı broşür halinde ilginize sunuyoruz: Finans ve Enerji Verimliliği; Belediyeler, Örnek Uygulamalar ve Belediyeler Arası İşbirliği ve Sivil Toplum
Kuruluşları ve Yerel Yönetimler: Başarı Hikayeleri. 

Kadın Olma Halleri

pdf

Türkiye’deki çeşitli kadınlıkların tartışıldığı ve işlendiği bu kitabın, başta lezbiyenler ve biseksüel kadınlar olmak üzere kadın görünürlüğünün ve örgütlenmesinin teşviki olmasını, kadın dayanışmasını pekiştirmesini ve ataerkinin sorgulanmasında büyük bir adım olarak yerini almasını dileriz. 

Kuzu, Üzüm ve Ben - Bedirhan’ın Sarayından Günümüz Sofralarına

Zeynel Haldun Tüzel ve Zafer Kakınç’ın hazırladıkları “Kuzu, Üzüm ve Ben – Bedirhan’ın Sarayından Günümüz Sofralarına” adlı kitap Heinrich Böll Stiftung Derneğinin katkılarıyla yayınlandı. Kitap, Kürt mutfağının kökenini, yöredeki diğer toplum ve kavim mutfaklarından ayrıldığı noktaları, lezzetleri ve gelenekleri birinci elden sunuyor okura… Aile sırrı reçeteler, bilgiler ve bu lezzetleri günümüz sofralarına taşımak için, bugün bulunabilen malzemeler ile tanıştırılıyor okurlar… 

Resimlerin Gücü

İstanbul’da bulunan Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği tarafından çıkarılan bu yayın ile konferans tebliğlerinden daha geniş kesimlerin yararlanabilmesi hedeflenmiştir. Bu metinlerin yayımlanmasıyla Türk-Alman ilişkilerinde medyanın sorumluluğu konusunun önemine bir kere daha vurgu yaparak bu konuya dikkat çekebilmeyi ve böylelikle Türk-Alman diyalogunun derinlik ve zenginlik kazanmasına katkıda bulunabilmeyi umuyoruz. Kitabı ücretsiz olarak siparis edebilir veya PDF versiyonunu buradan indirebilirsiniz.

Heinrich Böll Yaşamı ve Eserleri

pdf

Heinrich Böll’ün rahatsızlık veren, ikaz eden sesinin, ölümünden on yıl sonra bugün de söyleyecekleri var bize. Kırk afişin yer aldığı bu kalaydeskopun insan ve yazar Heinrich Böll’ün anısın› canlı tutuyor olması ne kadar iyi.

GEÇMİŞLE HESAPLAŞMA SÜRECİNİN FARKLI BOYUTLARI

pdf

Bu yayın Heinrich Böll Stiftung Derneği tarafından 5-6 Nisan 2008 tarihinde İstanbul’da düzenlenen “Türkiye’de Geçmişle Hesaplaşma: Dil ve Yöntem” başlıklı toplantının ve 17-18 Kasım 2007 tarihinde Mardin’de düzenlenen “Fotoğrafta Kadın da Var!” başlıklı yuvarlak masa toplantısının sunumlarından derlenmiştir.

Pages