Publications

Türkiye'de Kürtler

pdf

Barış süreci için temel gereksinimler.

Bu kitapta 29-30 2007 tarihlerinde Diyarbakır şehrinde "Türkiye'de Kürtler: Barış Süreci İçin Temel Gereksinimler" başlıklı konferansta yapılan konuşma ve tartışmalar yayımlanmaktadır. Kitabı web sayfamızdan sipariş edebilir veya PDF olarak indirebilirsiniz.

Özgürlükçü ve Demokratik Hukuk Düzeninin Garantisi Olarak İnsan Onuru ve Temel Haklar, AB-Almanya ve Türkiye

pdf

Heinrich Böll Stiftung Derneği, Goethe Enstitüsü ve Türk-Alman Kültür İşleri Kurulu'nun 30-31 Mayıs 2008 tarihlerinde Bilgi Üniversitesinde düzenlediği "Özgürlükçü ve Demokratik Hukuk Düzeninin Garantisi Olarak İnsan Onuru ve Temel Haklar, AB-Almanya ve Türkiye" konulu konferansta yapılan sunumlar yer almaktadır. Kitabı web sayfamızdan temin edebilir veya PDF versiyonunu burdan indirebilirsiniz.

Hrant Dink Ödülü Beşikçi ve Memorial’a

Uluslararası Hrant Dink Ödülü, 2009 yılından bu yana Hrant Dink’in doğum günü olan 15 Eylül’de, Hrant Dink Vakfı tarafından ayrımcılıktan, ırkçılıktan, şiddetten arınmış, daha özgür ve adil bir dünya için çalışan, bu idealler uğruna risk alan, barışın dilini kullanan, insanları mücadeleye devam etme yolunda ilham ve umut veren kişi, kurum veya gruplara veriliyor. 

By Nora Mildanoğlu

Kentlerde yeşil ulaşım

Heinrich Böll Stiftung Derneği bu yıl üçüncüsü yapılan Yeşil Ekonomi Konferansı’nda kentlerde ulaşım sorununa çözüm aradı. İstanbul Teknik Üniversitesi Maçka Kampüsü’nde düzenlenen konferansta toplu ulaşımdan bisiklete, yaya yollarından yakıt verimliliğine birçok konu gündeme geldi 

By Özgür Gürbüz

Kırsal kalkınmada alternatif ve yeni yaklaşımlar

Kalkınma Merkezi, Tohum İzi ve Heinrich Böll Stiftung dernekleri, Kalkınma Merkezi Derneği’nin 2011’de Türkçe ve Kürtçe olarak yayıma hazırladığı “Kırsal Kalkınmada Alternatif ve Yeni Yaklaşımlar” kitabından yola çıkarak 16-17 Kasım 2012 tarihlerinde Kadir Has Üniversitesi’nde aynı başlıkla uluslararası bir konferans düzenledi. Konferansta gıda, nüfusun evrimi, toplumsal cinsiyet, kırsal yaşam biçimleri, kırsal kalkınma ve politikaları alanında çalışma ve görüşler dile getirildi. 

Kürt meselesinin çözümüne ilişkin algılar, aktörler ve süreç

Kürt meselesinin çözümünde siyasetin ciddi anlamda tıkanıklık yaşadığı bu dönemde, Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği ile Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (DİSA) “Kürt Meselesinin Çözümüne İlişkin Algılar, Aktörler ve Süreç” konulu iki günlük bir konferans düzenledi. Konferansta, Kürt ve Türk kamuoyundaki algı farklılaşması ve birbirinden kopuş hissi vurgulandı; çözüm sürecinde müdahil olan aktörlerin, özellikle siyasetçilerin rolleri ve sorumlulukları, çözümün koşulları, çatışmanın sonlandırılması, müzakere ve diyalog yöntemleri tartışıldı. 

Türkiye’nin ifade özgürlüğü sorunu

Türkiye’de ifade özgürlüğü alanında sorunlu pek çok yasa bulunmaktadır. Pratikte en çok sorun yaratan yasalar olarak İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP) tarafından hazırlanan “Türkiye’de İfade Özgürlüğü: Mevzuat ve Yargı Gözlem Raporu”nda1 17 yasaya dikkat çekilmektedir. 

By Hüsnü Öndül

Kentsel düzeyde kültür politikaları: İstanbul örneği

Hangi kentin, hangi özelliklerine göre küresel olup olmayacağını adeta bir yarışma içinde gösterdikleri performanslar belirliyor. Son dönemde, İstanbul’un “imaj promosyonu”nu üstlenen İBB, İstanbul’u kimi zaman finans, kongre, kültür kenti olarak adlandırıyor. Ağırlıklı olarak yeni yasal düzenlemeler ve kentsel rant üzerinden kurulan ittifakın verdiği güçle İstanbul’u bir çekim noktası haline getirmek üzere başı çekiyor. 

By Ayça İnce

Yoksulluğa ve zulme karşı direnme hakkı

Türkiye’de 2001 sonrası gerçekleşen büyüme hızlarına rağmen, gelir eşitsizliği ve yoksulluk sorununda önemli iyileşmelerin ortaya çıkmaması, bu sorunların piyasa mekanizması içinde büyüme ile kendiliğinden çözülemeyeceğini açıkça ortaya koymuştur. Türkiye’de gelir eşitsizliği ve yoksulluk sorununun varlığını sürdürmesinin temelinde, çarpık kapitalist sistemin ekonomi politik yasaları kadar, devletin sosyal politikalardan ısrarla kaçınması da önemli bir faktördür. 

By Ercan Kanar

Pages