Publications

Demokrasi ve Siyasal Katılım

pdf

23–24 Haziran 2012 tarihinde Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği tarafından düzenlenen "Demokrasi ve Siyasal Katılım" konferansında Türkiye ve diğer ülkelerdeki demokrasi tartışmaları, doğrudan demokrasi ve katılımcılık, siyasal katılım açısından merkeziyetçilik, gençlik, sosyal medya ve katılımcılık başlıkları altında tartışmalar yürütüldü. Konferanstaki sunumlardan yola çıkarak hazırladığımız bu kitabın, demokraside duraksama ve kısmi gerilemeye yol açan unsurlarla sorunun çözümünü amaçlayan önerileri biraraya getirerek demokrasinin güçlenmesine katkı sunmasını umut ediyoruz. Kitabın pdf haline buradan ulaşabilirsiniz.

Kürt Meselesinin Çözümüne İlişkin Algılar, Aktörler ve Süreç

pdf

Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği 07-08 Aralık 2012 tarihlerinde Ankara’da Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü ile birlikte “Kürt Meselesinin Çözümüne İlişkin Algılar, Aktörler ve Süreç” konulu iki günlük bir konferans gerçekleştirdi. Bu konferansta Yaşam ve Algılar, Toplumsal Adalet ve Barışın Tesisi, Kürt Meselesi ve Çözüm Perspektifleri, Çatışma Çözümleri ve Müzakere konularında sunulan tebliğler yer almaktadır. Kitabı web sayfamızdan isteyebilir veya PDF versiyonunu buradan indirebilirsiniz.

Amargi Feminizm Tartışmaları 2012

pdf

Heinrich Böll Stiftung Derneği’nin desteği ile, Amargi Kadın Dayanışma Derneği 2011 ve 2012 yıllarında gerçekleştirdiği, her biri 15 hafta süren Amargi Feminizm Tartışmalarını, Amargi Feminizm Tartışmaları 2011 ve 2012 adı altında kitaplaştırdı.

Amargi İstanbul Feminizm Tartışmaları 2011

pdf

Heinrich Böll Stiftung Derneği’nin desteği ile, Amargi Kadın Dayanışma Derneği 2011 yılnda gerçekleştirdiği, her15 hafta süren Amargi Feminizm Tartışmalarını, Amargi Feminizm Tartışmaları 2011 adı altında kitaplaştırdı.

Avrupa'da Türkiye: Yeni Anayasa Işığında Türkiye'nin Demokratikleşme Süreci

pdf

2012’de demokratikleşme ile anayasa arasındaki bağa ilişkin yoğun tartışmaların yaşanacağı bir dönemden geçeceğimizi önceden biliyormuşçasına, Yeşiller/EFA Grubu ve Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği 1-2 Kasım 2010 tarihinde “Yeni Anayasa Işığında Türkiye’de Demokratikleşme Süreci” başlıklı bir kamu tartışması düzenledi. Akabinde, büyük önem taşıyan bu kamu tartışmasında yapılan sunumları yayınlamaya karar verdik.

Dil Yarası: Türkiye'de Eğitimde Anadilinin Kullanılmaması Sorunu ve Kürt Öğrencilerinin Deneyimleri

pdf

Eğitimde anadilinin kullanılması, bir insan hakkıdır.Çağdaş hukukun çerçevesini çizen birçok metinde, insanların kendi dillerinde eğitim yapmaları bir hak olarak tanınmıştır. Bütün vatandaşlarına eşit hizmet etme yükümlülüğü bulunan devletlerin görevi, bu hakkın kullanılması için gerekli önlemleri almaktır. 

Dil Yarası”, bugün devam etmekte olan anadilinde eğitim tartışmalarının derinleşmesine ve Türkiye’de – Kürtçenin eğitimde kullanılmasını da kapsayan- çokdilli bir eğitim anlayışının geliştirilmesine katkı sunabilmeyi ümit etmektedir.

Türkiye Siyasetinde Ordunun Rolü

pdf

Heinrich Böll Stiftung Derneği 21-22 Kasım 2009 tarihinde İstanbul'da düzenlediği "Türkiye Siyasetinde Ordunun Rolü: Asker-Sivil İlişkileri, Güvenlik Sektörü ve Sivil Denetim" konulu konferansta yapılan sunum ve tartışmalar yer almaktadır. Kitabı web sayfamızdan temin edebilir veya PDF versiyonunu buradan indirebilirsiniz.

Zorunlu Göç ve Diyarbakır

pdf

Kalkınma Merkezi’nin Diyarbakır’da zorunlu göç mağdurlarının içinde yaşadıkları koşulları anlamak ve anlatmak amacıyla hazırladığı araştırma sonuçları Heinrich Böll Stiftung Derneği’nin katkılarıyla “Zorunlu Göç ve Diyarbakır” isimli kitapla yayınlamıştır.

Toplumsal Barışın İnşası: Sivil Bir Anaya Arayışı

Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği Mart 2008 tarihinde Diyarbakir Barosu ile birlikte “Toplumsal Barışın İnşası: Sivil Bir Anayasa Arayışı” başlıklı iki günlük bir konferans gerçekleştirdi. Söz konusu konferansta tartışılan konular ve sunulan tebliğlerin bir yayın haline getirlip kamuoyunun bilgisine sunulması, bundan sonraki süreçte yapılacak olan anayasa tartışmalarına önemli bir katkı sunacaktır. Kitabın temini veya PDF versiyonu için tıklayınız.

Din ve Demokrasi

pdf

Bu kitapta Heinrich Böll Stiftung Derneği tarafından 29-30 Kasım 2008 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenmiş olan "Din ve Demokrasi" başlıklı uluslararası konferansta yapılan konuşmalar yayımlanmaktadır. Kitabin PDF versiyonuna burdan ulaşabilirsiniz.

Pages