G20 Dosyası

G20

2015 yılında G20 topluluğunun dönem başkanlığını Türkiye devralacak. Heinrich Böll Stiftung Derneği, küresel ekonomik yönetim kurumlarının ve uluslararası aktörlerin başlıca buluşma mecrası olmaya aday G20 Zirvesi’nin organizasyon ve gerçekleşme süreçlerini takip ediyor. Zirve’nin gündemi hakkında sivil toplum kuruluşlarını, akademisyenleri, medya ve uzman çevreleri bilgilendirmek, bu çevreler arasında bir eşgüdüm sağlayabilmek üzere G20 odaklı etkinlikler düzenliyor ve destekliyoruz.