G20 Dosyası

G20 ve TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ

pdf

Heinrich Böll Vakfı, çalışma ekonomisi uzmanı James Heintz'in G20'nin toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki yaklaşımını değerlendirirken, birliğin toplumsal cinsiyet meselesine yaklaşımının son derece sınırlı olduğunu ortaya koyan raporunu 2013 yılında yayınlamıştı. Oxfam'ın hazırladığı bu çalışmada ise, Heintz'in tespitlerinden hareket edilerek, ekonomik eşitzilik ile toplumsal cinsiyet eşitsizliği, kadın hakları ve kapsayıcı büyüme arasındaki ilişki daha yakından inceleniyor. Seçilmiş bir dizi G20 ülkesinin vaka olarak ele alındığı çalışmada, G20’nin ana çerçeve metinlerinin yukarıda anılan vaatlerle uyumlu olup olmadığı tartışılıyor. 

Dünya Bankası ve İklim Finansmanı: IMF ve Dünya Bankası can simidi olabilir mi? (II)

Dünya İklim Konseyi ve IMF birbirlerinden bağımsız olarak benzer şeyler söylüyor: En yoksul devletler ve toplumların en yoksul kesimleri hem iklim krizinden, hem de küresel ekonomik kriz ve finans krizinden en mağdur olan gruplar. Dünya Bankası da bu çaresiz durumda, can simidi olarak görevlendirilmek isteniyor. Bu nedenle önümüzdeki üç yıl vereceği borçların miktarını (yaklaşık 100 milyar dolar) arttırdı ve banka ve ticaret finansmanı için yeni kredi programları oluşturdu. Barbara Unmüßig, Heinrich Böll Stiftung Derneği Eş Başkanı

Finans piyasalarının reformu ve iklim politikası arasında: IMF ve Dünya Bankası can simidi olabilir mi?

Uluslararası zirveler maratonu hızla devam ediyor. Pittsburg ve Kopenhag İklim Zirvesi’nin arasında, Dünya Bankası ve IMF’nin yıllık toplantıları 4-7 Ekim 2009 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşecek. Küresel finans krizi ve iklim krizinin ışığında her iki kuruluş da ciddi bir şekilde sahneye geri dönüyor. Barbara Unmüβig, Heinrich Böll Stiftung Derneği Eş Başkanı, bir ara bilanço çıkarıyor

Sivil Toplumdan Sesler

Heinrich Böll Stiftung Derneği'nin katkılarıya 2-4 Ekim 2009 tarihinde İstanbul Bilgi Üniversitesin Dolapdere kampüsünde çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da dahil olduğu “IMF-DB ve Krizdeki Dünya: Karşıt Sesler” forumu düzenlenecektir. Forum programında yapılacak çeşitli oturumların yanı sıra film gösterimleri ve konserler de yer alacaktır

Bretton Woods Kurumları & Küresel Kriz tartışmaları

stanbul Bilgi Üniversitesi-Uluslararası Ekonomi Politik Yüksek Lisans Programı ve Heinrich Böll Stiftung Derneği 3 Ekim 2009 tarihinde İstanbul Bilgi Üniversitesi Dolapdere kampüsünde ekonomik bunalımın sebepleri, ekolojik kriz, işsizlik, yoksulluk, uluslararası kuruluşların rolleri gibi konuların ele alındığı "IMF-DB: Eleştirel Arayışlar" başlıklı uluslararası bir konferans düzenleyecektir. 

Kalkınma Politikaları

Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu 6-7 Ekim 2009 tarihinde İstanbul’da yıllık toplantılarını gerçekleştirecekler. Bu doysa; Heinrich Böll Stiftung Derneğinin konuyla ilgili etkinliklerinin yanı sıra makale, yayın ve sivil toplum kuruluşlarının düzenleyecekleri foruma ilişkin bilgi vermektedir

Konuyla ilgili herşey »

Yayınlar

G20

2015 yılında G20 topluluğunun dönem başkanlığını Türkiye devralacak. Heinrich Böll Stiftung Derneği, küresel ekonomik yönetim kurumlarının ve uluslararası aktörlerin başlıca buluşma mecrası olmaya aday G20 Zirvesi’nin organizasyon ve gerçekleşme süreçlerini takip ediyor. Zirve’nin gündemi hakkında sivil toplum kuruluşlarını, akademisyenleri, medya ve uzman çevreleri bilgilendirmek, bu çevreler arasında bir eşgüdüm sağlayabilmek üzere G20 odaklı etkinlikler düzenliyor ve destekliyoruz.

Alternatif —