Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Bürosu’nda staj olanağı:

Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Bürosu’nda staj olanağı:

Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Bürosu olarak, staj için derneğimize başvurmak isteyen uygun adaylar olması bizleri sevindirecektir. 

Staj süresince derneğin siyasi çalışmaları hakkında bilgi edinebilir, araştırma ve analiz çalışmalarına katılabilir, derneğin üç ana çalışma alanında (ekoloji, demokrasi ve dış ilişkiler) ve Almanya-Türkiye diyaloğu için yürüttüğümüz ortak çalışmalarda bize destek olabilirsiniz.  

Son başvuru tarihi ve staj süresi:

Staj süresi en az üç, en fazla altı aydır. Staj için son başvuru tarihi olmamakla beraber, çok sayıda başvuru yapıldığı için bir an önce başvurmanızı öneriyoruz. Stajyerlerin seçimi genelde staj süresi başlamadan altı ay önce gerçekleştirilmektedir.

Başvuru işlemleri:

Stajla ilgilenen adayların aşağıdaki belgeleri, konu kısmına "Stajbaşvurusu + isim" yazarak elektronik postayla info@tr.boell.org adresine ulaştırmalarını rica ediyoruz:

  • İki sayfayı geçmeyen özgeçmiş
  • Bir sayfayı geçmeyecek şekilde kim olduğunuz, Heinrich Böll Stiftung Derneği’ne başvurmanızın gerekçeleri, derneğimizde öğrenmek istedikleriniz gibi soruları içeren kısa bir yazı.  
  • Size ait küçük bir proje önerisi (Proje Heinrich Böll Stiftung Derneği’nde çalışacağınız sürece yapmak istediğiniz bir araştırma, belli bir konuda bir analiz çalışması, ya da kısa film v.b. olabilir). Aşağıdaki soruları yanıtlayan en fazla bir sayfalık bir yazı yeterli olacaktır:  Projenin amacı nedir? Projenin sonunda ortaya çıkacak ürün (makale, film v.s.) nedir? Zaman planlamanız var mı? Hangi kaynakları kullanacak, kimlerle birlikte çalışacaksınız?

Elektronik posta ve eklenen belgelerin büyük olmamasına ve bütün belgelerin pdf formatında gönderilmesine dikkat ediniz.

Başvurunuzun bize ulaştığını bir hafta içinde size bildireceğiz.

Kimler başvurabilir?

Staj programı, ana dal programlarında uluslararası konularla ilgili yüksek lisans ve lisans düzeyinde eğitim alan öğrencilere yöneliktir. Eğitim aldığınız bölümün tam olarak ne olduğundan çok, Heinrich Böll Stiftung Derneği’nin üzerinde çalıştığı konularla, Türkiye ve/veya bölgeyle ilgili konularla ilgili çalışıyor olduğunuzu belgelemeniz daha önemlidir. Bizim için gönüllülük her zaman bir artıdır. Türkçe bilmek önemli, çok iyi İngilizce ve Almanca gerekliliktir.  Başvuracak öğrencilerin staj sırasında bir üniversitede kayıtlı olması gerekir. Türkiye üniversitelerinde kayıtlı öğrencilerin Türkiye sosyal hukuku uyarınca staja kabulü maalesef mümkün değildir. Gerekçelendirilebilecek istisnai durumlarda üniversite mezunlarının mezuniyetlerinin üzerinden altı aydan fazla geçmemiş olması halinde staj programına kabul edilmeleri mümkündür.

Biz ne sunuyoruz?

Heinrich Böll Stiftung Derneği, yurt dışında çalışan bir siyasi vakfın faaliyet alanlarını bütünüyle tanımanızın yanı sıra, Türkiye sivil toplumu ve siyaset dünyasıyla ilgili genel bilgi edinme olanağı sağlar. Çalışanlarımız önemli bağlantılar ve uzmanlık bilgileriyle stajyerlerin yürüttükleri projeleri destekler. Stajyerler staja başlarken bir eğitim sözleşmesi imzalar ve staj süresinin ortasında ve sonunda ayrıntılı bir geri bildirim ve –arzu edilmesi halinde- uluslararası işbirliği/ dış ilişkiler konusunda kariyer olanakları hakkında destek alırlar.

2016’le ilgili önemli not:

2016 yılı için Mayıs ayına kadar staj imkanı kalmamıştır.

Mayıs sonrasında staj yapabilmek için başvuranların 1 Mart 2016 tarihine kadar yapabilirsiniz.

0 Yorumlar

Yeni yorum ekle

Yeni yorum ekle