Başvuru için ayrıntılar

Başvuru için ayrıntılar

Heinrich Böll Stiftung Derneği’nin yüksek lisans öğrencileri için düzenlediği bursla ilgili bilgiler ve gerekli koşullar aşağıda sıralanmıştır:

 1. Burs hakkında bilgi
 2. Başvuru koşulları
 3. Bursiyerlerin seçilmesi ve kriterler
 4. Başvuru tarihi
 5. Gerekli belgeler

1. Burs hakkında bilgi

Heinrich Böll Stiftung Derneği, ağırlıklı araştırma alanı olarak enerji dönüşümü veya çevre adaleti konularını seçmiş olan yüksek lisans öğrencilerine üçüncü sömestrlerinden itibaren yani ders açamasını tamamlamış öğrencilere, en fazla iki sömestr boyunca burs vermektedir. Hazırlanan tezlerde konuların toplumsal cinsiyet açısından ele alınması derneğimiz tarafından ayrıca önemsenmektedir. Derneğimiz, düzenlenecek olan bu burs programıyla, belirlenen alanlarda araştırma yapacak öğrencileri desteklemek, genel becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak ve eğitimlerinin ardından uzmanlık alanlarında çalışmalarını teşvik etmek istemektedir.

Aylık 150.- Euro olan burs miktarının yanında, iki sömestr başında öğrencilere 150.- Euro tutarında araştırma ve kitap parası verilecektir.

Burs süresi boyunca bursiyerler için Heinrich Böll Stiftung Derneği tarafından yurt içi ve dışında seyahatlar içeren bir alt program oluşturulacaktır. Bursiyerler bu programa katılabileceklerdir. Burs süresince öğrencilerin çalışma alanlarıyla ilgili yurt içindeki ve dışındaki konferans, seminer, sempozyum gibi etkinliklere katılmaları desteklenecektir.

2. Başvuru koşulları

Heinrich Böll Stiftung Derneği’nin yüksek lisans öğrencileri için düzenlediği bursa başvuruda bulunabilmek için:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Türkiye’de YÖK tarafından tanınmış bir üniversitede yüksek lisans programına kayıtlı olmak,
 • Ağırlıklı araştırma alanı ve tez konusu olarak kırsal kalkınma veya yenilenebilir enerji / enerji verimliliği konularını belirlemiş olmak,
 • Başvuru yapacak yüksek lisans öğrencilerinin ikinci sömestrlerinde olmalari gerekmektedir.

3. Bursiyerlerin seçilmesi ve kriterler

Başvurular posta yoluyla, yazılı olarak Heinrich Böll Stiftung Derneği’ne yapılacaktır. Bu başvurular danışma kurulu tarafından ön elemeden geçirilecektir. Danışma kurulu ön elemeyi geçen öğrencilerle mülakat yapacak ve burs almaya hak kazanan öğrencileri belirlenecektir. Danışma kurulu bursiyerleri belirlerken cinsiyet eşitliğine dikkat edecektir.

Öğrencilerin daha önceki eğitim hayatlarındaki başarı durumları, sosyal ve politik motivasyonları, herhangi bir sivil toplum kuruluşunun faaliyetlerinde aktif olarak yer almaları, başvurular değerlendirilirken dikkate alınacak kriterler arasındadır. Tam zamanlı çalışmıyor ve başka bir kuruluştan burs almıyor olmak bir diğer önemli kriterdir. Başvuruda bulunan öğrencilerin sosyo-ekonomik durumu değerlendirmede göz önüne alınacaktır.

4. Başvuru tarihi

Başvurular, Nisan ayından sonra aşağıdaki adrese posta, kargo veya e-mail yolu ile yapılmalıdır. Başvurular Temmuz ayı içinde değerlendirmeye alınacak ve Ağustos sonunda belirlenecek bir tarihte ön elemeyi geçen öğrencilerle mülakat yapılacaktır.

Bir sonraki dönem için son başvuru tarihi 20 Hazrian 2019 Perşembe mesai saati bitimidir

5. Başvuru belgeleri

Başvuru belgeleri Heinrich Böll Stiftung Derneği’ne tek nüsha halinde gönderilmelidir. İstenen belgeler:

 • Başvuru formu (PDF, üç sayfa)
 • Başvuru nedenini, öğrenimiyle ve çalışma hayatıyla ilgili hedeflerini, sosyal ve politik motivasyonlarını anlatan ve bir sayfayı geçmeyen bir başvuru mektubu
 • Tez çalışmasının konusun anlaşılmasını sağlayacak, neden bu konuyu seçtiğinize dair bir tarif. Bir (A4) sayfasını geçmemeli.
 • Daha önceki öğrenim hayatını ayrıntılı bir şekilde içeren özgeçmiş. 
 • Referans mektubu (tez danışmanı tarafından yazılmış)
 • Lisans diplomasının öğrenci işlerinden onaylı fotokopisi
 • Öğrenci belgesi
 • Lisans ve yüksek lisans öğreniminin transkripti
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi 

Not:

 • Başvuru sırasında verilen bilgiler tamamen gizli tutulacaktır ve başka kişilere veya kurumlara iletilmeyecektir.
 • Başvuruların reddedilmesi durumunda Heinrich Böll Stiftung Derneği açıklama yapmayacaktır.
 • Başvuru için Heinrich Böll Stiftung Derneği’ne teslim edilen evraklar iade edilmeyecektir.
 • Evraklarla ilgili daha ayrıntılı bilgi için sıkça sorulan sorular bölümüne bakınız.
 • Başvurularla ilgili sonuçlar en geç ...............  tarihine kadar kişisel mail adreslerine e-posta ile bildirilecektir.
 • Başvuru evraklarına dair fazla bilgi için "sıkça sorulan sorular" bölümüne bakınız.

0 Yorumlar

Yeni yorum ekle

Yeni yorum ekle