Yüksek lisans öğrencilerine burs imkânı

Yüksek lisans öğrencilerine burs imkânı

PDF

Heinrich Böll Stiftung Derneği olarak 2008 yılından beri, kırsal kalkınma ve enerji alanında gelişme sağlanmasını desteklemek, bu konularda geleceğin karar vericileri konumunda olan gençlerin uzun erimli politikalar geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla yüksek lisans öğrencilerine burs programımızla destek oluyoruz. Ağırlıklı araştırma alanını kırsal kalkınma veya temiz enerji konularını seçmiş, tezini bu konularda yazmak isteyen yüksek lisans öğrencilerine ikinci veya üçüncü sömestrlerinden itibaren en fazla üç sömestr boyunca burs veriyoruz.

Yeşiller’e yakın bağımsız siyasi bir sivil toplum kuruluşu olarak kendimizi tüm dünyayı kapsayan aktif bir yeşil ağ olarak tanımlıyoruz. Bu bağlamda yürütmekte olduğumuz burs programının temellerini de değerlerimiz olan ekoloji, sürdürülebilirlik, demokrasi, insan hakları, adalet ve toplumsal cinsiyet eşitliği oluşturuyor. Sürdürülebilir bir yaşam için pratikte, düşünsel boyutta radikal olarak neler değiştirmemiz gerektiğini sorguluyor ve bunlara dair politikalar oluşturmaya çabalıyoruz. Derneğimizin çalışmaları arasında, Türkiye’de iklim değişikliğine dair tedbirlerin alınması, enerjide fosil yakıtların yerini, yenilenebilir, temiz enerji kaynaklarının alması ve doğayla uyumlu, toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeten, adaletli bir kırsal kalkınmanın gerçekleştirilmesi için girişimlerde bulunuyoruz. Tüm bunları yaparken, Türkiye’deki Sivil Toplum Kuruluşları ve bilim insanları ile ortaklaşa çalışıyoruz.

Yürütmekte olduğumuz bu burs programı ile öğrencileri desteklemek üzere aylık 150.- Euro karşılığı Türk Lirası ve iki sömestr başında 150.- Euro karşılığı Türk Lirası tutarında araştırma ve kitap parası veriyoruz.

Burs, yalnızca yüksek not performansına yönelik bir ödüllendirme ile sınırlı değildir. Aksine, eğitimini hedef odaklı sürdürüp, sorumluluk alarak geniş bir perspektifle sosyopolitik olarak etkin olmayı içeriyor. Sosyopolitik angajman ile örneğin, öğrenci oluşumlarında veya sivil toplum kuruluşlarında yer almak, öğrenci temsilciliği yapmak gibi etkinliklerden bahsediyoruz.

Bursiyerlerimiz, sıra dışı, yenilikçi, disiplinler arası araştırma yaklaşımlarına açıktır. Kendi bilimsel yaklaşımları eleştirel ve yapıcıdır. Çok yönlü programımıza, etkin bir şekilde katılarak, kendi fikirleriyle zenginleştirmektedirler. Burs programı süresince eğitimleri ile ilgili düzenli olarak yaptıkları raporlamaların yanı sıra burs programının başlangıcından sonraki Ocak ayında gazeteci, akademisyen ve STK temsilcilerinden oluşan bir jürinin önünde tez çalışmaları ile ilgili bir sunum yapıyorlar. Bu burs programıyla bursiyerlerin kırsal kalkınma ile enerji verimliliği ile ilgili olarak sistematik düşünce, metot ve beceriyi edinmeleri bekleniyor.

Bir sonraki burs dönemi için son başvuru tarihi 19 Aralık 2012’dir. Başvuru yapmak ve başvuru koşulları ile ilgili ayrıntılı bilgileri www.tr.boell.org üzerinden takip edebilirsiniz.

 

Bursiyerlerimizden

2009 yılı Eylül ayında Ankara Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı’nda başladığım yüksek lisans programını 2011 yılı Aralık ayında bitirdim. Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği Burs Programı’nı, yüksek lisans eğitimime başladığım ilk aylarda okulumun Fen Bilimleri Enstitüsü’nün web sayfasından öğrendim. Bu burs programının tez konusu olarak kırsal kalkınma veya yenilenebilir enerji / enerji verimliliği konularını seçmiş öğrencilere burs imkânı sağlıyor olması, benim için bu programı diğerlerinden ayıran nokta oldu. Programla ilgili yaptığım araştırmada derneğinin çevre, ekoloji, enerji verimliliği konularına yaklaşımı ve gerçekleştirdiği faaliyetler, bu burs programında yer almak isteğimi fazlasıyla arttırdı. Bunun sonucunda, “Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Bağlamında Enerji Etkin Peyzaj Planlama Yaklaşımı-İzmir/Urla Örneği” başlıklı tez çalışmasını gerçekleştirmeye karar verdim.

Program boyunca gerek katıldığım toplantıların içeriği gerekse o toplantılarda tanıştığım farklı meslek disiplinlerinden profesyonel insanlar, hem yüksek lisans çalışmama katkı sağladı hem de farklı bakış açıları edinmeme yardımcı oldu. Heinrich Böll Stiftung Derneği’nin kendi düzenlediği veya destek olduğu toplantılara özellikle bursiyerlerin katılımını sağlaması, bizleri desteklemek adına önemli bir fırsat. Bu bağlamda, derneğin destek olduğu Kırsal Kalkınma Girişimi grubunun çeşitli il ile ilçelerde düzenlediği, kırsal kalkınmaya ilişkin önemli konuların farklı meslek disiplinlerinden konuşmacılar tarafından ele alınıp tartışıldığı, yöreye ilişkin saha ziyaretleri ve atölye çalışmalarının yapıldığı toplantılar, buna bir örnek teşkil ediyor. Bu toplantılarda sadece katılımcı olarak değil, kimi zaman da konuşmacı veya moderatör olarak yer almamız sağlanarak, grup içerisinde aktif rol almamız destekleniyor. Ayrıca dernek, kendi alanımda çok önemli bir yeri olan “Peyzaj Mimarlığı Kongresi” vb. faaliyetlerde bulunmam için de her türlü desteği sağladı.

Buna ek olarak, burs programı dahilinde gerçekleştirilen ön tez sunumu toplantısının ise tez çalışmamızın farklı bakış açıları ile değerlendirilmesi sayesinde biz bursiyerlerin bakış açılarının genişletilmesinde önemli faydaları oldu. Bu sayede hem diğer bursiyer arkadaşların bilgi, birikim, izlediği yöntemlerden kazanımlar sağlamış hem de jüri üyelerinin eşsiz değerlendirmeleri, tavsiyeleri sayesinde tez çalışmalarımızı daha fazla geliştirme imkânı bulduğumuzu düşünüyorum. (Nihan Yeğin)

0 Yorumlar

Yeni yorum ekle

Yeni yorum ekle